Ambasada Franței în România acorda de mulți ani sprijin tehnic și financiar pentru punerea în aplicare a proiectelor inovatoare, pilot, inițiate de ONG-uri din România și destinate să se extindă, precum și a acțiunilor ce vizează structurarea societății civile.

În 2017, Ambasada Franței lansează apelul pentru proiecte „Consolidarea societății civile românești în susținerea asociațiilor persoanelor vulnerabile sau a celor din jurul lor.“ Proiectele prezentate în această direcție vor urmări apoi să sprijine participarea cetățeneasca a unuia sau mai multor grupuri de persoane vulnerabile sau a celor din jurul lor, în scopul de a facilita accesul acestora la drepturi și să încurajeze luarea în considerare de către autoritățile publice a preocupărilor acestora în elaborarea politicilor care îi afectează.

 1. Structuri eligibile

Apelul pentru proiecte se adresează organizațiilor non-guvernamentale (ONG) din Romania non-profit – asociații, fundații și ONG-uri – înregistrate în România și care implementează proiecte pe teritoriul românesc. Un ONG poate depune numai un singur proiect în cadrul acestui apel.

 1. Teme

Proiectele trebuie să abordeze una sau mai multe dintre următoarele teme:

 Sprijin pentru mobilizarea colectivă a persoanelor pentru sustinerea accesului la asistenta medicala, axat pe una sau mai multe boli sau la nivel de comunitate.

 •  Asistență pentru mobilizarea colectivă a persoanelor în vârstă și a pensionarilor pentru apararea accesul la drepturi și îmbunătățirea condițiilor de viață.
 •  Asistență pentru mobilizarea colectivă a persoanelor cu handicap pentru apararea accesul la drepturi și îmbunătățirea condițiilor de viață.
 •  Asistență pentru mobilizarea colectivă a persoanelor afectate de sărăcie pentru apararea accesul la drepturi și îmbunătățirea condițiilor de viață.
 1. Suma şi modalităţile de cofinanţare

Proiectul propus va fi finanţat de către Ambasadă cu suma de 5 000 de euro maxim. Aceasta suma va trebui să reprezinte maxim 80% din bugetul global al proiectului. O primă tranșă de 75% din subvenția acordată va fi plătita la semnarea conventiei, soldul fiind plătit după prezentarea unui raport de activitate și financiar inainte de 31 martie 2018.

Cheltuielile administrative ce ţin de acest proiect nu vor putea depăşi 30 % din bugetul global.

 1. Depunerea dosarelor

Dosarul de candidatură va trebui să conţină:

 • formularul de candidatura din anexa (in franceza sau in romana)
 • o prezentare a asociatiei (in franceza sau in romana)
 • un buget detaliat (care sa contina finantarile si cheltuielile provizorii)
 • coordonatele bancare (document oficial emis de banca) ale asociatiei

Numai dosarele complete depuse inainte de luni 30 iulie 2017 (termen limită) vor fi luate în considerare.

 1. Procedura de selecţie

Selecţia proiectelor se va face pe baza următoarelor criterii:

 • respectarea temelor prioritare ale apelului
 • caracterul inovator, realist şi reproductibil al proiectului propus,
 • gradul de precizie al proiectului (obiective, beneficiari, calendar, buget, rezultate, etc.),
 • calitatea şi diversitatea parteneriatelor dezvoltate cu ocazia desfăşurării acestuia.

O atenție deosebită va fi acordată proiectelor care favorizeaza schimbul de experiență și expertiză franceză.

La sfarsitul selectiei vor fi retinute 3 proiecte.

Date limită:

 • Cererile trebuie trimise până cel târziu luni 31 iulie 2017.
 • Rezultatele selectiei vor fi comunicate direct candidatilor în data de luni 28 august 2017
 • Data începerii proiectului: de la 1 septembrie 2017

Dosarele trebuie trimise inainte de 31/07/2017 pe adresa :

Ambasada Franţei în România / Serviciul de cooperare
Institutul francez – Bd Dacia 77 – 020 051 BUCURESTI
Contacte Serviciul de cooperare :
Tel : 0374 125 259
Mail : charlotte.broissand@diplomatie.gouv.fr si estelle.ribes@diplomatie.gouv.fr

Descarcă Formularul de candidatură

A început a VII-a ediție a Programului de granturi „Raiffeisen Comunităţi”, care se desfășoară în perioada 3 iulie-15 septembrie 2017. Dacă reprezentați o organizație neguvernamentală sau o instituție de învățământ și aveți un proiect de educație non-formală pentru care aveți nevoie de finanțare, îl puteți înscrie în programul de granturi, în perioada 3-31 iulie 2017.

Ediția de anul acesta a programului va sta sub semnul „educatiei”, urmărindu-se un impact major în dezvoltarea societății românești. Spre deosebire de edițiile anterioare, anul acesta Programul de granturi „Raiffeisen Comunităţi” va oferi finanțare doar proiectelor din domeniul educației non-formale, care vor fi selectate de un juriu de specialitate.

Programul de granturi se va desfasura in perioada 3 iulie – 15 septembrie 2017, in patru etape:

 • Etapa I: 3- 31 iulie2017 (pâna la ora17:00, inclusiv)- depunerea propunerilor de proiect.
 • Etapaa II-a: 1-10 august 2017-verificarea, de către Asociația pentru Relații Comunitare, a eligibilității proiectelor înscrise. Proiectele calificate pentru următoarea etapă vor fi anunțate la 11 august 2017.
 • Etapa a III-a: 11–31 august 2017– evaluarea internă a proiectelor eligibile, de către voluntarii Raiffeisen Bank, pe baza criteriilor de evaluare (vezi Sectiunea 7 din Regulament). In urma evaluării, 20 de proiecte vor fi selectate pentru etapa finală.
 • Etapa a IV-a: 1–15 septembrie 2017– jurizarea externă a celor 20 de proiecte finaliste, de catre un juriu format din specialiști cu experiență în implementarea de proiecte și programe, din domeniul educației.

Din cele 20 de proiecte finaliste, juriul va evalua și selecta 10 proiecte, ce  vor fi anunțate pe 15 septembrie 2017.

Bugetul total al Programului de granturi este de 450.000 lei, aproximativ 100.000 euro echivalent. Bugetul alocat fiecarui proiect câștigător va fi de 45.000 lei, aproximativ 10.000 euro echivalent.

Mai multe informații despre acest program găsiți în Regulamentul de desfășurare a Programului “Raiffeisen Comunități”.

Ministerul Tineretului şi Sportului – MTS organizează în perioada 22 mai – 1 noiembrie 2017 Concursul naţional de proiecte de tineret 2017.

Acesta este structurat pe 2 teme principale:

 1. Stimularea participării tinerilor la viața societății (1.800.000 de lei) cu următoarele priorități:
 • Susținerea și dezvoltarea de competențe antreprenoriale la tineri
 • Dezvoltarea de activități specifice voluntariatului, educației civice și implicării sociale
 • Susținerea accesului la cultură, a diversității în cultură și a activităților vocaționale pentru tineri.
 1. Promovarea de măsuri incluzive adresate tinerilor (1.200.000 de lei), cu următoarele priorități:
 • Dezvoltarea de programe de educație non-formală pentru tinerii proveniți din mediul rural
 • Susținerea integrării sociale a tinerilor romi.

Bugetul total alocat Concursului naţional de proiecte de tineret 2017 este 3.000.000 de lei, cu o limită maximă pe proiect de 50.000 de lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul naţional de proiecte de tineret 2017 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002.

Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul naţional de proiecte de tineret 2017, dar nu pentru aceeași prioritate.

Calendar:

 • depunerea dosarului de concurs: 08.05.2017 – 22.05.2017, între orele 08:00 -16:30 de luni până joi și între orele 08:00-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la registratura Ministerului Tineretului și Sportului din strada Vasile Conta nr. 16, sector 2, București sau prin poștă (nu se vor lua în considerare dosarele sosite la sediul MTS, prin poștă, înregistrate după data de 22.05.2017, ora 16.30 sau depuse la registratura MTS după data de 22.05.2017, ora 16.30)
 • etapa de verificare administrativă și a eligibilității: 23.05. – 29.05.2017;
 • afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității: 30.05.2017;
 • depunerea modificărilor/ completărilor: 31.05. – 09.06.2017;
 • reverificarea documentelor din punct de vedere administrativ și al eligibilității: 12.06. – 15.06.2017;
 • afişarea rezultatelor finale ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității: 15.06.2017;
 • etapa de evaluare tehnică, pe bază de punctaj: 16.06.-22.06.2017;
 • afișarea rezultatelor: 22.06.2017;
 • depunerea contestaţiilor: 23.06 – 27.06.2017;
 • analiza contestațiilor: 28.06 – 30.06.2017;
 • afișarea rezultatelor finale ale concursurilor: 03.07.2017;
 • perioada de derulare a proiectelor de tineret: 17.07.2017 – 01.11.2017

Pentru a consulta documentele aferente acestui apel, click aici.

Sursa: Ministerul Tineretului și Sportului

Schema de Granturi pentru universități face parte din Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE, Componenta 2, ce vizează Intervenții la nivelul universităților din sistemul public de învățământ, prin acordare de granturi, în valoare totală de 49,1 milioane de Euro pentru a sprijini studenții în situație de risc.

Se vor finanța două scheme de granturi, una necompetitivă, alta competitivă.

 1. Schema de granturi necompetitive va acorda prioritate domeniilor de creştere economică în România, precum agricultura, ingineria, ştiinţele exacte și medicina. În cadrul acestei scheme se vor finanța activităţi eligibile, cum ar fi: programe remediale, tutoriat, servicii de sprijin, consiliere şi orientare, coaching, promovarea târgurilor de locuri de muncă, ateliere de lucru în domenii specifice, precum şi campanii de creştere a conştientizării.

Proiectul își propune să sprijine aproximativ 60.000 de studenți aflați în situație de risc din circa 300 de facultăți (aproximativ 85% din facultățile din universitățile de stat). Perioada de derulare a granturilor acordate universităților este de maximum 3 ani, iar mărimea acestora este, în medie, de  100.000 Euro.

Schema de granturi necompetitive a  debutat în 2017 (prima etapă va include aproximativ 25% din facultățile eligibile) și va fi continuată în a doua etapă, în 2018, cu restul de facultăți eligibile.

2. În cadrul unei alte scheme de granturi competitive se vor finanța următoarele:

a)programe de tip ”punte”/ „summer bridge” în campus ce pot include activităţi precum:

 • cursuri de vară de nivel universitar pentru elevii de liceu, pentru a le oferi elevilor o experienţă universitară timpurie;
 • parteneriate licee-universităţi-piaţa muncii, pentru a promova beneficiile învăţământului terţiar şi ale inserţiei profesionale; şi
 • dezvoltarea de programe de tutoriat în campus, gestionate şi coordonate de universităţi, pentru elevii de liceu, tutoriatul fiind asigurat de către personalul academic şi/ sau studenţi în ani terminali.

b) crearea, dezvoltarea și asigurarea funcționării inițiale a unor centre de învățare/ laboratoare în universităţi, cu scopul de a creşte gradul de menținere în universitate a studenţilor aflaţi în situaţie de risc, prin dezvoltarea de competenţe specifice, şi asigurarea unor servicii de sprijin academic, aliniate nevoilor studenţilor.

Vor fi oferite în jur de 160 de programe de tip punte, iar la cursurile de vară vor participa aproximativ 8.000 de elevi de liceu. Facultățile pot concura pentru obținerea mai multor granturi.

Granturile prin care se finanțează programele de tip ”punte” vor fi acordate în două etape, în 2017 – circa 50 granturi, în 2018: în jur de 110 granturi.

 • Al doilea tip de intervenție care va fi finanțat prin granturi competitive este înființarea de centre de învățare în 24 de universități publice din România, cu scopul de a îmbunătăți mecanismele de suport social și academic pentru studenții în situație de risc. Aceste centre vor fi dezvoltate ținând cont de factorii principali care contribuie la obținerea de rezultate academice slabe și la creșterea abandonului: abilități de învățare limitate, expunere scăzută la subiecte academice noi, familiarizare redusă cu exigențele și cerințele activităților universitare.

O universitate eligibilă poate aplica pentru un singur grant, în valoare de maximum 200.000 EURO. Granturile vor fi acordate într-o singură etapă, în anul 2017.

Descarcă Calendarul estimativ SGU

Descarcă Ghidul Aplicantului și anexele aferente SGU

Pentru detalii suplimentare privind apelul de proiecte, click aici.

TELUS International Romania Community Board va oferi finanţare pentru programe sociale dedicate familiilor şi tinerilor, care se concentrează pe cel puțin unul dintre următoarele domenii: sănătate, educaţie şi mediu. Consiliul este format din lideri de marcă ai comunităţii, precum şi membri ai echipei TELUS International Europe, conduşi de către Preşedintele acestui consiliu, Eric Stab, CEO al Engie România.

TELUS International Europe a lansat la sfarșitul anului trecut fundația TELUS International Romania Community Board, o iniţiativă de responsabilitate socială derulată de TELUS la nivel global, prin care compania va distribui anual până la 100.000 dolari către organizaţii non-profit din România, începând cu anul 2017. Principalele criterii pentru a aplica pentru finantarea oferita de TELUS International Romania Community Board sunt urmatoarele:

 • organizatiile neguvernamentale trebuie sa fie inregistrate in Romania
 • sa propuna un program specific care sa implice tinerii sau familiile
 • sa utilizeze inovatia sociala in abordarea unei probleme importante pentru societate

Valoarea proiectului trebuie sa nu depaseasca 5.000 USD, iar proiectul propus trebuie sa se deruleze pe durata anului 2017 (atat termenul de lansare, precum si cel de incheiere sa fie in 2017).

Programele care au nevoie de finanţare pot fi înscrise printr-o platformă online dedicată, disponibila pe site-ul official care poate fi accesat aici. Membrii consiliului vor analiza cu atenţie aplicaţiile şi vor selecta acele programe cu cel mai mare impact asupra comunităţii locale.

Fondurile se vor aloca in 3 transe pe parcusul anului 2017, termenele limita pana la care se pot trimite aplicatiile fiind 24 februarie, 5 mai si respectiv 1 septembrie.

Organizatiile neguvernamentale sunt invitate sa trimita propuneri de proiecte pana la data de 24 februarie 2017, completand formularul online disponibil aici. Proiectele care vor beneficia de finantare in urma primei evaluari vor fi anuntate pana sfarsitul lunii martie 2017.

Pentru intrebari si claficari, puteti contacta reprezentantii fundatiei la adresa luisa.grigore@telusinternational.com.

A fost deschis apelul LIFE 2017 pentru propuneri de proiecte pentru organizații neguvernamentale (ONG-uri). Sunt vizate organizațiile care își desfășoară activitatea în domeniile protecției mediului și acțiunii pentru climă. Criterii de eligibilitate pe care acestea trebuie să le îndeplinească:

 1. Să aibă calitatea de persoană juridică non-profit;
 2. Să fie independentă, în special față de guvern, alte autorități publice, interese politice sau comerciale;
 3. Să fie activă mai ales în domeniile protecției mediului și/sau acțiunii pentru climă și să aibă un obiectiv de mediu/climatic ce urmărește: binele public, dezvoltare durabilă, și dezvoltarea, implementarea și aplicarea politicilor și legislației de mediu/climatice ale Uniunii Europene;
 4. Să fie înregistrată legal într-un Stat Membru UE;
 5. Să își desfășoare activitatea la nivelul Uniunii Europene într-o structură și cu activități care acoperă cel puțin trei State Membre UE.

ONG-urile care vor fi selectate în urma acestui apel vor fi invitate să-și prezinte programul lor de lucru pentru acordarea unei subvenții specifice de funcționare care să acopere anul financiar 2018.

În vederea informării potențialilor beneficiari interesați de acest apel, Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME) organizează o sesiune de prezentare a acordurilor cadru în data de 20 aprilie 2017, la Bruxelles. Pentru înregistrare, click aici.

Calendar- Cererile de propuneri pentru ONG-uri în 2017 (exercițiile financiare 2018 și 2019)

 • Publicarea prezentei cereri de propuneri:  3 aprilie 2017
 • Data limită pentru depunerea cererilor: 15 iunie 2017, orele 16.00
 • Publicarea rezultatelor / informarea tuturor solicitanților: octombrie 2017 *
 • Semnarea acordurilor cadru de parteneriat: noiembrie 2017 *
 • Cererea programelor de lucru pentru 2018: noiembrie 2017 *
 • Evaluarea programelor de lucru 2018: decembrie 2017 *
 • Revizuiri ale programelor de lucru 2018: decembrie / ianuarie 2017-2018 *
 • Semnarea acordurilor de subvenționare specifice: ianuarie 2018
* date estimative

Pentru mai multe informații privind acest apel, click aici.

Erasmus Plus reprezintă Programul Uniunii Europene pentru educație, formare profesională, tineret și sport 2014-2020.

Domeniile finanțate sunt:

 • educația adulților,
 • educație școlară,
 • formare profesională (VET),
 • învățământ universitar, tineret

Beneficiari eligibili: ONG-uri sau grupuri informale de tineri (reprezentate contractual de un ONG), instituțiile de învățământ preuniversitar,

consorții reprezentate de Inspectorate şcolare, CJRAE, CCD, Consilii judeţene, Consilii locale sau primării, universități.

Acțiuni cheie și termene limită:

K1. Proiecte de mobilitate:

 • Educație și formare profesională: 02.02.2017 (ora 12.00 ora Bruxelles-ului)
 • Tineret: 02.02, 26.04, 04.10.2017 (ora 12.00, ora Bruxelles-ului)

K2. Parteneriate strategice:

 • Educație și formare profesională: 29.03.2017 ora 12.00 ora Bruxelles-ului)
 • Tineret: 02.02, 26.04, 04.10.2017 (ora 12.00, ora Bruxelles-ului)

K3.Dialog structurat: 02.02, 26.04, 04.10.2017 (ora 12.00, ora Bruxelles-ului).

Acțiuni  centralizate:

 • Jean Monnet
 • Sport

Proiectele centralizate se depun direct la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură. Mai multe informații, inclusiv termenele limită pentru care se lansează apeluri la propuneri de candidatură sunt disponibile pe site-ul acesteia.

Pentru mai multe detalii despre program, click aici.

Interreg V-A România-Bulgaria îşi propune sã extindã orizonturile regiunii, pentru a obţine rezultate concrete şi mãsurabile şi pentru a permite zonei sã devinã o regiune unde sã se poatã trãi, studia, lucra, vizita şi investi. Programul susţine procesul creãrii unor comunitãţi competitive şi sustenabile prin folosirea într-un mod eficient a resurselor, promovarea iniţiativelor profitabile și a oportunităților oferite de dezvoltarea fluxurilor transversale și orizontale în zona coridorului Dunăre / Marea Neagră.

Viziunea zonei transfrontaliere România-Bulgaria ca poartã de acces la zona de Est a Dunării / Marea Neagrã, ca punct central în largul Mãrii Negre-Dunăre-nordul Rinului, are ca scop să sprijine dezvoltarea zonei transfrontaliere, prin îmbunătățirea accesibilității, promovarea cooperării instituționale și protejarea și dezvoltarea activelor regionale.

Axe prioritare:

 • Axa prioritară 1 ”O regiune bine conectată”
 • Axa Prioritară 2 ”O regiune verde”
 • Axa Prioritară 3 ”O regiune sigură”
 • Axa prioritară 4 „O regiune calificată și favorabilă incluziunii”
 • Axa prioritară 5 „O regiune eficientă”

Termene limită pentru granturi comunitare 2017

APRILIE 2017