SEE & norvegiene: A fost lansat primul apel dedicat cooperării regionale, parte a Granturilor SEE si Norvegiene

Ministerul Regatului Norvegiei pentru Afaceri Europene și Spatiul Economic European (SEE), respectiv Misiunile Islandei și Liechtenstein-ului pe lângă Uniunea Europeană au lansat la 24 ianuarie a.c., la Bruxelles, noul fond pentru cooperare regională, parte a Granturilor SEE și norvegiene (EEA Grants and Norway Grants).

Granturile SEE și norvegiene reprezintă contribuția financiară acordată de Norvegia, Islanda și Liechtenstein pentru reducerea disparităților economice și sociale în Spatiul Economic European și pentru consolidarea relațiilor cu 15 state membre ale Uniunii Europene.

Deși finanțarea majoritara a SEE și a Regatului Norvegiei este adaptată spre inițiative naționale și cooperare bilaterală între țările donatoare și țările beneficiare, fondul de finanțare pentru cooperare regională vizează consolidarea cooperării transfrontaliere și transnationale între cele 3 tări donatoare, 15 țări beneficiare și 10 state care nu sunt membre ale UE.

Fondul de 34,5 milioane € sprijină cooperarea sub forma schimbului de cunostințe, a schimbului de bune practici și a consolidării capacităților în cadrul sectoarelor prioritare ale granturilor SEE și Norvegiei pentru perioada 2014-2021:

 • inovare, cercetare, educatie si competitivitate;
 • incluziune sociala, ocuparea fortei de munca în rândul tinerilor si reducerea saraciei;
 • mediul, energia, schimbarile climatice si economia cu emisii reduse de carbon;
 • cultura, societate civila, buna guvernare, drepturi si libertati fundamentale;
 • justitie si afaceri interne.

15 milioane € sunt puse la dispozitie în cadrul primei cereri de propuneri. Se preconizeaza ca proiectele vor începe în 2019.

Termenul limita pentru prima etapa a procesului de depunere a candidaturilor (doar o nota de concept în engleza) este 1 iulie 2018. Pentru candidaturile evaluate pozitiv dupa prima etapa, data limita pentru prezentarea întregii propuneri este 15 decembrie 2018.

Cofinanțare:

Confinanțarea se calculează pe fiecare consorțiu, se după cum urmează:

 • organizațiile neguvernamentale: până la 90% din cheltuielile eligibile (pâna la 50% din cofinanțarea necesară poate lua forma contribuțiilor în natura sub forma de muncă voluntară);
 • parteneri de proiect cu statut de universități și organizații de cercetare: până la 90% din cheltuielile eligibile;
 • toti partenerii experți din statele donatoare: până la 100% din cheltuielile eligibile;
 • alte entități: până la 85% din cheltuielile eligibile.

Proiectele sprijinite trebuie să fie de cooperare regională transfrontalieră sau transnațională și să implice mai mulți parteneri și activități în diferite țări. Entitățile eligibile trebuie să aplice ca un consorțiu format din organizații din cel puțin trei țări eligibile.

Entitățile din țările donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia), statele membre ale UE și organizațiile internaționale pot participa la proiecte ca parteneri de expertiză.

 

Țări eligibile:

 1. Bulgaria
 2. Croația
 3. Cipru
 4. Cehia
 5. Estonia
 6. Grecia
 7. Letonia
 8. Lituania
 9. Malta
 10. Polonia
 11. România
 12. Portugalia
 13. Slovacia
 14. Slovenia
 15. Ungaria
 16. Albania
 17. Belarus
 18. Bosnia si Hertegovina
 19. Macedonia
 20. Moldova
 21. Muntenegru
 22. Rusia
 23. Serbia
 24. Turcia
 25. Ucraina

Partenerii eligibili la proiect pot fi entități, organizații publice sau private, comerciale sau necomerciale, organizații neguvernamentale și medii academice cu personalitate juridică, incluzând, dar fără a se limita la:

 • municipalități, organizații deținute sau parțial deținute de municipalități, asociații ale municipalităților;
 • regiuni, organizații deținute sau parțial deținute de regiuni, asociații de regiuni;
 • unități ale administrației centrale, organizații parțial finanțate de unități guvernamentale centrale, entități publice;
 • organizații ale societății civile, organizații non-profit, întreprinderi sociale, asociații de interes ale persoanelor juridice, fundații;
 • companii;
 • cooperative (producție, locuințe, consumatori);
 • parteneri sociali (sindicate, asociații sectoriale, asociații patronale, camere de comerț și industrie), etc.

 

Pentru mai multe detalii click aici.

Sursa: www.uncjr.ro

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.