Consultare publică privind fondurile UE pentru coeziune

În perioada 10 Ianuarie 2018 – 8 Martie 2018, Comisia Europeană a lansat Consultarea publică privind fondurile UE pentru coeziune. Aceasta vizează toți cetățenii si actorii interesați de politica de coeziune, inclusiv beneficiarii programelor și fondurilor europene (autorități naționale, regionale și locale, organisme interguvernamentale și neguvernamentale, instituții academice, reprezentanți ai societății civile, întreprinderi etc.).

 Obiectivul consultării

Consultarea are ca obiectiv elaborarea unor propuneri ample pentru următoarea generație de programe financiare – cadrul financiar multianual post-2020, adică bugetul pe termen lung al UE.

Propunerile Comisiei vor fi concepute în așa fel încât să-i permită Uniunii Europene să obțină rezultate în domeniile care contează cel mai mult, respectiv domeniile în care acțiunile sale pot fi mai eficiente decât acțiunile izolate ale statelor membre. În acest sens, este necesară o evaluare atentă a aspectelor care au funcționat bine în trecut, dar și a celor care ar putea fi îmbunătățite în viitor. Consultarea de față face parte din acest proces. Obiectivul său este de a colecta opiniile tuturor părților cu privire la modul în care putem valorifica la maximum fiecare euro din bugetul UE.

Au fost lansate consultări similare în contextul evaluărilor programelor financiare curente din diferite domenii de acțiune. Se analizează atât performanțele actuale, cât și provocările viitoare. Opiniile exprimate de părțile interesate în cadrul acestor consultări vor fi integrate în procesul de reflecție privind viitorul cadru financiar multianual.

 

Rezultatele consultării și etapele următoare

Comisia va prezenta un rezumat al răspunsurilor după încheierea perioadei de consultare. Răspunsurile dumneavoastră vor fi luate în considerare la elaborarea propunerilor ample privind cadrul financiar multianual post-2020 și următoarea generație de programe financiare.

În paralel cu această consultare, Comisia lansează alte consultări publice despre întreg spectrul de fonduri UE viitoare în domeniile: coeziune; investiții, cercetare și inovare, IMM-uri și piața unică; migrație; securitate; infrastructuri strategice: valori și mobilitate.

Instrucțiuni pentru completarea chestionarului

Chestionarul este disponibil în 23 de limbi oficiale ale UE. Răspunsurile pot fi transmise în oricare din limbile oficiale ale UE. Completarea chestionarului durează în jur de 30 de minute. Aveți posibilitatea să întrerupeți completarea chestionarului, să salvați răspunsurile date și să continuați mai târziu. Puteți descărca chestionarul în format PDF. După ce trimiteți răspunsurile, puteți descărca o copie a contribuției dumneavoastră. La sfârșitul chestionarului, veți avea posibilitatea să încărcați documente de maximum 1 MB, în completarea contribuției dumneavoastră.

Transparență

Comisia Europeană invită organizațiile care doresc să participe la consultare să se înscrie în Registrul de transparență și să adere la codul de conduită aferent. Dacă reprezentați o organizație înregistrată, vă rugăm să indicați numărul dumneavoastră de înregistrare atunci când răspundeți la chestionarul on-line. Dacă organizația dumneavoastră nu figurează în Registru, vă puteți înscrie aici. Reveniți apoi la această pagină pentru a vă trimite contribuția în calitate de organizație înregistrată.

Participă la chestionar

Sursa: Comisia Europeană

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.